Ons verhaal

Oprichting en dirigenten

Na de bevrijding van de tweede wereldoorlog was het gemis van een muziekkorps in Oudeschoot erg groot. In juni 1946 werden de eerste stappen ondernomen door de Chr. Oranjevereniging “Us Heit”, die uiteindelijk op 15 juni 1946 leidde tot de oprichting van Chr. Brassband Advendo.

Er meldden zich 28 leden aan en door middel van een collecte werd geld ingezameld voor de instrumenten.

De eerste dirigent van Advendo, Dhr. B. Haarsma, begon op 4 september 1946 en bleef 2 jaar dirigent van de band.
In 1948 werd Haarsma opgevolgd voor Dhr. P. de Ruyter uit Wolvega. Onder zijn leiding won Advendo in de 3e afdeling een derde prijs op een concours in Zwaagwesteinde.

In 1957 nam Dhr. K. Nijdam de dirigeerstok over van de Ruyter en leidde Advendo tot een aantal grote successen, waaronder een aantal maal een eerste prijs in de 1e afdeling op het Bondsconcours. Dit waren erg goede jaren in de geschiedenis van Advendo.

Voor de jeugd was Advendo ook in die tijd een aantrekkelijk korps om lid van te worden. Tot 1975 is de heer Mink zeer fanatiek geweest en na het vertrek van Dhr. Nijdam heeft Mink een aantal jaren de leiding gehad over Advendo.Ook een jeugddrumband (Jong Advendo) maakte in die tijd deel uit van Advendo Oudeschoot.

WEETJES

  • De contributie in 1946 bedroeg 60 cent per week, te betalen aan de penningmeester op de repetitieavond.
  • In 1979 is de contributie verhoogt van fl.10,- naar fl. 12,50 per maand.
  • In 1989 werd er een luciferactie gehouden. Een pak lucifers kostte toen fl 1,-.
  • In 1953 had Advendo het erg zwaar, door de emigratie van veel leden naar Canda, waaronder 3 bestuursleden.
  • Een aantal leden van Advendo heeft een tijd het dweilorkest “De Skoatterboerkes”gevormd.

Van augustus 2001 tot en met januari 2014 stond Martine Reijenga voor Advendo. Onder haar leiding promoveerde Advendo van de 5e naar de 4e divisie en werden veel themaconcerten gegeven.

Onder leiding van dirigent K. Jager vierde Advendo in 1981 haar 35 jarig bestaan, met een Jubileumconcert waar het trio van Jan Lenselink acte de presence gaf. Na K. Jager wordt Dhr. P. Smedinga uit Leeuwarden de dirigent van Advendo.
In 1990 verschijnt dirigent M. Haantjes ten tonele. Onder leiding van hem viert Advendo haar 50 jarig jubileum in 1996. Na het vertrek van M. Haantjes staat Advendo een tijd onder leiding van dirigent Roger Kuijpers.

Wanneer Roger Kuijpers Advendo verruilt voor de Drumfanfare van Marknesse, wordt Martine Reijenga de nieuwe dirigente van Advendo. De eerste vrouwelijke dirigent in de geschiedenis van Advendo.

In februari 2014 wordt Chris te Hennepe uit Meppel de nieuwe dirigent van Advendo. Op het voorjaarsconcert op 12 april 2014 is symbolisch het stokje overgedragen.

Scroll naar boven